Call us: 01248 672666

Amendments to the track layout, extensions to the existing paddock area, the removal of existing temporary buildings and the erection of an ancillary shop/race school/office building and adjacent fuel pumps, café/restaurant/terrace, DM office/bike race teams building, scrutineering bays, shower block building and fast food building, alterations and extensions to the existing pit garages and control tower, change of use of existing circuit office to hotel (Class C1), localised re-contouring works, change of use from grazing land and the erection of circuit offices, a medical centre and clawdd, together with associated access and car parking works.

Newidiadau i gynllyn y trac, estiynadau i’r ardal padiau bresennol, dymchwel yr adeilad dros dro bresennol a chodi siop/ysgol rasio/swyddfeydd a pwmpiau tanwydd, caffi/bwyty, swyddfa i’r marsialau/adeilad i’r tim rasio beic, baeau craffu, bloc cawodydd, adeilad bwyd parod, addasiadau ac estyniadau i’r tŵr rheoli a’r garajys pwll, newid defnydd y swyddfa gylchffordd bresennol i westy (Dosbarth C1), gwaith ail-lefelu lleol, newid defnydd y tir pori a chodi swyddfa gylchfordd a chanolfan feddygol newydd, ynghyd a gwaith mynediad a parcio gysylltiedig.

Anglesey Circuit, Ty Croes, Anglesey, LL63 5TF

Trac Mon, Ty Croes, Anglesey, LL63 5TF

Pre-Application Consultation Period Ends/Diwedd y Cyfnod Ymgynghori: 17 December 2018

Draft Planning Application Downloads
Llawrlwythiadau o'r Cais Cynllunio Drafft

0262_PL 00 Rev B. Planning Application Site Boundary

0262_PL 01. Planning Application Site Boundary

0262_PL 10. Cafe and Restaurant Plan as Proposed

0262_PL 11. Cafe and Restaurant Section and Elevations as Proposed

0262_PL 12. Cafe and Restaurant Elevations as Proposed

0262_PL 20. Shop School and Office Plan as Proposed

0262_PL 21. School Shop and Office Section and Elevations as Proposed

0262_PL 22. School Shop and Office Section and Elevations as Proposed

0262_PL 30. Scrutineering Plan and Section as Proposed

0262_PL 31. Scrutineering Elevations as Proposed

0262_PL 40. Medical Centre Plan and Section as Proposed

0262_PL 41. Medical Centre Elevations as Proposed

0262_PL 50. Tower and Pit Garages Plans as Proposed

0262_PL 51. Tower and Pit Garages Ground Floor Plans as Proposed

0262_PL 52. . Tower and Pit Garages 1st and 2nd Floor Plans as Proposed

0262_PL 53. Tower and Pit Garages North and South Elevations as Proposed

0262_PL 54. Tower and Pit Garages East and West Elevations as Proposed

0262_PL 60. Office Plan and Section as Proposed

0262_PL 61. Office Elevations as Proposed

0262_PL 70. DM and Race Teams Offices as Proposed

0262_PL 71. DM and Race Teams Offices Section and Elevation as Proposed

0262_PL 72. DM and Race Teams Offices Section and Elevation as Proposed

0262_PL 80. Shower Block and Fast Food Plans as Proposed

0262_PL 82. Shower Block and Fast Food Elevations as Proposed

0262_PL 90 Rev B. External Levels as Existing

0262_PL 91 Rev B. External Levels as Proposed

0262_PL 92 Rev A. External Levels Alteration Works as Proposed

0262_PL 100 Rev A. Hotel Indicative Site Plan as Proposed

0262_PL 101 Rev A. Hotel Indicative Layout Plan as Proposed

0262_PL 200. Long Sections as Proposed

0262_SK 01 Rev H. Site Plan as Proposed

0262_SV 50. Tower and Pit Garages Plans as Existing

Covering Letter 3773-CAU-XX-XX-CO-T-9101-A0-C1

Ecology Report. November 2018

Economic Impact Assessment

Landscape and Visual Impact Assessment

Planning Application Form

Supporting Planning Statement

0262_PL 81. Shower Block and Fast Food Sections and Elevations as Proposed

0262_08_1811_Design and Access Statement

Site Location
Lleoliad y safle

Anglesey Circuit / Trac Mon

Description of Development
Disgrifiad o'r datblygiad

Amendments to the track layout, extensions to the existing paddock area, the removal of existing temporary buildings and the erection of an ancillary shop/race school/office building and adjacent fuel pumps, café/restaurant/terrace, DM office/bike race teams building, scrutineering bays, shower block building and fast food building, alterations and extensions to the existing pit garages and control tower, change of use of existing circuit office to hotel (Class C1), localised re-contouring works, change of use from grazing land and the erection of circuit offices, a medical centre and clawdd, together with associated access and car parking works.

Newidiadau i gynllyn y trac, estiynadau i’r ardal padiau bresennol, dymchwel yr adeilad dros dro bresennol a chodi siop/ysgol rasio/swyddfeydd a pwmpiau tanwydd, caffi/bwyty, swyddfa i’r marsialau/adeilad i’r tim rasio beic, baeau craffu, bloc cawodydd, adeilad bwyd parod, addasiadau ac estyniadau i’r tŵr rheoli a’r garajys pwll, newid defnydd y swyddfa gylchffordd bresennol i westy (Dosbarth C1), gwaith ail-lefelu lleol, newid defnydd y tir pori a chodi swyddfa gylchfordd a chanolfan feddygol newydd, ynghyd a gwaith mynediad a parcio gysylltiedig.

Anglesey Circuit, Ty Croes, Anglesey, LL63 5TF

Trac Mon, Ty Croes, Anglesey, LL63 5TF

"]

Ongoing slope stabilisation works at #Nefyn #geotechnical #engineering #construction https://t.co/81HC2LYIZP