Call us: 01248 672666

Description of proposed works: Regularisation and retention of over-tipped material on the existing landfill, additional landfilling operations in accordance with revised restoration profile and phasing details together with associated landfill infrastructure.

Rheoleiddio a chadw deunydd wedi’i or-dipio ar safle tirlenwi presennol, gweithrediadau tirlenwi ychwanegol yn ôl manylion y camau a proffil yr atgyweirio diwygiedig, ynghyd a isadeileddau cysylltiedig i’r tirlenwi.  

Bryn Posteg Landfill Site, Llanidloes, SY18 6JJ

Safle tirlenwi Bryn Posteg, Llanidloes, SY18 6JJ

Pre-Application Consultation Period Ends /Diwedd y Cyfnod Ymgynghori: 5 June 2019

Site Location
Lleoliad y safle

Bryn Posteg Landfill Site / Safle tirlenwi Bryn Posteg

Description of Development
Disgrifiad o'r datblygiad

Regularisation and retention of over-tipped material on the existing landfill, additional landfilling operations in accordance with revised restoration profile and phasing details together with associated landfill infrastructure.

Rheoleiddio a chadw deunydd wedi’i or-dipio ar safle tirlenwi presennol, gweithrediadau tirlenwi ychwanegol yn ôl manylion y camau a proffil yr atgyweirio diwygiedig, ynghyd a isadeileddau cysylltiedig i’r tirlenwi.  

"]

#FridayMotivation Best way to start a Friday - breakfast with a Client!🥯🥚🥓☕️ #businessbreakfast https://t.co/BOa55KLVtQ