Call us: 01248 672666

Proposed redevelopment of the site to provide 38 apartments over four floors, comprising a mix of 1 and 2 bed open market and affordable housing, together with associated car parking, landscaping and access.

Ailddatblygiad o’r safle i ddarparu 38 o fflatiau dros bedwar llawr, sy’n cynnwys cymysgedd o unedau 1 a 2 ystafell wely ar gyfer y farchnad agored ac ar gyfer stoc tai fforddiadwy, ynghyd a meysydd parcio, tirlunio a mynediad cysylltiedig.

Site of the Former Bangor Social Club, Deiniol Road, Bangor, Gwynedd, LL57 2UR.

Safle’r hen Glwb Cymdeithasol Bangor, Lon Deiniol, Bangor, Gwynedd, LL57 2UR.

Pre-Application Consultation Period Ends/Diwedd y Cyfnod Ymgynghori: 21 December 2018

Site Location
Lleoliad y safle

Former Bangor Social Club / Safle’r hen Glwb Cymdeithasol Bango

Description of Development
Disgrifiad o'r datblygiad

Proposed redevelopment of the site to provide 38 apartments over four floors, comprising a mix of 1 and 2 bed open market and affordable housing, together with associated car parking, landscaping and access.

Ailddatblygiad o’r safle i ddarparu 38 o fflatiau dros bedwar llawr, sy’n cynnwys cymysgedd o unedau 1 a 2 ystafell wely ar gyfer y farchnad agored ac ar gyfer stoc tai fforddiadwy, ynghyd a meysydd parcio, tirlunio a mynediad cysylltiedig.

Site of the Former Bangor Social Club, Deiniol Road, Bangor, Gwynedd, LL57 2UR.

Safle’r hen Glwb Cymdeithasol Bangor, Lon Deiniol, Bangor, Gwynedd, LL57 2UR.

"]

Ongoing slope stabilisation works at #Nefyn #geotechnical #engineering #construction https://t.co/81HC2LYIZP