Call us: 01248 672666

Site Location
Lleoliad y safle

Land to the north-west of the Llanddeiniolen to Seion road, Seion / Tir i’r gogledd orllewin o lôn Llanddeiniolen i Seion

Description of Development
Disgrifiad o'r datblygiad

Change of use of agricultural land and the construction of a wastewater treatment works, including junction improvements and the provision of a new access track, together with fencing and landscaping works.

Newid defnydd tir amaethyddol i adeiladu gwaith trin dŵr gwastraff, gan gynnwys gwelliannau i’r gyffordd a darparu llwybr mynediad newydd ynghyd a gwaith ffensio a thirlunio.

Pre-Application Consultation Period Ends
Diwedd y Cyfnod Ymgynghori

05-10-2018

Our #structural design team is hard at work designing a new steel framed building for @ViridorUK in #Crayford. Fin… https://t.co/W1p1XHX2sn