Call us: 01248 672666

PROPOSED ERECTION OF NO.13 AFFORDABLE DWELLINGS (COMPRISING OF NO. 4 SEMI-DETACHED 3 BED HOUSES, NO.8 2 BED HOUSES AND NO. 1 2 BED BUNGALOW)

CYNLLUN ARFAETHEDIG I ADEILADU 13 O ANEDDIADAU FFORDDIADWY (YN CYNNWYS 4 O DAI PÂR TAIR YSTAFELL WELY, 8 TŶ DWY YSTAFELL WELY A 1 TŶ DWY YSTAFELL WELY)

Site Location
Lleoliad y safle

Land South of Trefnant Inn, Trefnant, Denbighshire / Tir ger tafarn y Trefnant, Trefnant, Sir Ddinbych

Description of Development
Disgrifiad o'r datblygiad

Full Planning Permission for the erection of no. 13 affordable dwellings (comprising of no. 4 semi-detached 3 bed houses, no.8 2 bed houses and no. 1 2 bed bungalow) with associated access and parking.

Caniatâd cynllunio llawn ar gyfer adeiladu 13 o aneddiadau fforddiadwy (yn cynnwys 4 o dai pâr tair ystafell wely, 8 tŷ dwy ystafell gwely a thŷ dwy ystafell wely) gyda mynediad a pharcio cysylltiedig.

Pre-Application Consultation Period Ends
Diwedd y Cyfnod Ymgynghori

08-08-2018

We’ve been appointed to assist @ViridorUK on a major #recycling contract – find out how we’re helping the firm expa… https://t.co/zUaiMTDfxr