Call us: 01248 672666

The use of the existing touring caravan and camping site area within St David’s Holiday Park for the siting of 35 static holiday caravans, the construction of caravan bases, parking spaces and internal site access roads and associated landscaping and habitat creation works, following the demolition of an existing shower block building.

St David’s Holiday Park
Red Wharf Bay
Anglesey
LL75 8RJ

Defnyddio safle carafán a champio tu fewn i barc gwyliau ‘St David’s Holiday Park’ i eistedd 35 o garafanau gwyliau statig. Ar ôl dymchwel yr adeilad gawod bresennol, y bwriad yw adeiladu sylfeini, meysydd parcio, ffyrdd fynediad mewnol ynghyd a gwaith tirlunio cysylltiedig a fydd yn hybu’r amgylchedd naturiol.

St David’s Holiday Park
Traeth Coch
Ynys Môn
LL75 8RJ

Site Location
Lleoliad y safle

St David’s Holiday Park

Description of Development
Disgrifiad o'r datblygiad

The use of the existing touring caravan and camping site area within St David’s Holiday Park for the siting of 35 static holiday caravans, the construction of caravan bases, parking spaces and internal site access roads and associated landscaping and habitat creation works, following the demolition of an existing shower block building.

St David’s Holiday Park
Red Wharf Bay
Anglesey
LL75 8RJ

Defnyddio safle carafán a champio tu fewn i barc gwyliau ‘St David’s Holiday Park’ i eistedd 35 o garafanau gwyliau statig. Ar ôl dymchwel yr adeilad gawod bresennol, y bwriad yw adeiladu sylfeini, meysydd parcio, ffyrdd fynediad mewnol ynghyd a gwaith tirlunio cysylltiedig a fydd yn hybu'r amgylchedd naturiol.

St David’s Holiday Park
Traeth Coch
Ynys Môn
LL75 8RJ

Pre-Application Consultation Period Ends
Diwedd y Cyfnod Ymgynghori

10-12-2018

So…how did you celebrate #NationalPumpkinDay? 🎃 We carved up an unusual way to celebrate it at a primary school’s… https://t.co/0q2YixlaSa